AGFactory

FILM   |   FOTOGRAFIA   |   USŁUGI LABORATORYJNE   |   KONTAKT

KONTAKT


A G   F A C T O R Y   S p .   z   o . o .
pl. Wolności 12
58-420 Lubawka
tel.   6 0 0 - 5 0 6 - 4 9 7
fax.   7 5 6 - 1 2 6 - 4 5 0
kapitał zakładowy: 33000,00 zł (wpłacony w całości)
KRS: 0000441126; NIP: 6141606179; REGON: 021949630

e-mail: biuro.obslugi.klienta@agfactory.pl


Copyright © AG Factory Sp. z o.o. 2007-2019